ΕΙΔΗΣΕΙΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Συμμετοχή του Δήμου Δέλτα σε Δίκτυο ΟΤΑ για τις υδατοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό κόλπο

Τη συμμετοχή του Δήμου Δέλτα στο «Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Θερμαϊκού Κόλπου» αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 21/12/2016, με ταυτόχρονη λύση και εκκαθάριση της «Π.Ο.Α.Υ ΑΕ» που λειτουργούσε έως τώρα.

Στο Δίκτυο, που θα έχει μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Δέλτα, ο Δήμος Θερμαϊκού και, πλέον, ο Δήμος Αλεξάνδρειας. Η έδρα του Δικτύου θα βρίσκεται στο Δήμο Δέλτα.

«Εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή τη δράση είναι να βοηθήσουμε τους υδατοκαλλιεργητές να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί ιδίως στον εξαγωγικό τομέα. Παράλληλα, να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον, όχι μόνο από οικολογική ευαισθησία αλλά και γιατί αποτελεί πηγή εργασίας και πλούτου για το Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης» δήλωσε ο Δήμαρχος Ευθ Φωτόπουλος.

Σκοπός του Δικτύου είναι στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στον Θερμαϊκό Κόλπο, η διαχείριση των αλιευμάτων και των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας, η ορθολογική διαχείριση και προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και η ενίσχυση του ρόλου και της θέσης των απασχολούμενων στον τομέα αυτόν.

Έργο του Δικτύου, ενδεικτικά, θα είναι:

α) Η διοίκηση και διαχείριση της Π.Ο.Α.Υ. Θερμαϊκού κόλπου

β) Η διενέργεια εργασιών και μελετών, σχετικώς με τους φυσικούς πόρους, την διερεύνηση βιωσιμότητας νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων κ.α.

γ) Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των απασχολούμενων στον κλάδο.

δ) Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.

ε) Η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με τον σκοπό του Δικτύου.

στ) Η προαγωγή του κλάδου καθώς και το σύνολο των ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάδειξη και την υπεραξία των παραγομένων προϊόντων.

 

Απάντηση