ΚΑΤΕΡΙΝΗΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τρία ακόμη έργα ο Δήμος Πύδνας –Κολινδρού συνεχίζει την καλή του πορεία στα προγράμματα χρηματοδότησης έργων.

Με τρία ακόμη έργα ο Δήμος Πύδνας –Κολινδρού συνεχίζει την καλή του πορεία στα προγράμματα χρηματοδότησης έργων.

·         ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

·         ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

·         ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΑ

Με τρεις αποφάσεις ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης ενέταξε για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι τρία σημαντικά έργα του Δήμου Πύδνας Κολινδρού συνολικού προϋπολογισμού 2.649.778,32 €

Τα έργα σύμφωνα με τους τίτλους και τον προϋπολογισμό ένταξης είναι:

1.    «Αναβάθμιση εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων  οικισμού Αιγινίου και Καταχά Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» προϋπολογισμού 993.984,00€ που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αντικατάσταση του φθαρμένου, καθώς και νέου εξοπλισμού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγινίου και έχει ως σκοπό την αναβάθμισή της και τη επίτευξη καλύτερης ποιότητας εκροών, σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Εξασφαλίζεται έτσι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων, η βελτίωση της υγιεινής και της αισθητικής της ευρύτερης περιοχής καθώς και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα

2.    «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» » με προϋπολογισμό 1.325.820,40€ αφορά στην αναβάθμιση του εξοπλισμού ΟΛΩΝ των υδρευτικών γεωτρήσεων και στην  εγκατάσταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Μεθώνης και στους οικισμούς Μεγάλης Γέφυρας και Παλιαμπέλων

3.    «Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργιά Η/Μ εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» με προϋπολογισμό 329.973,92€ αφορά στην εγκατάσταση και συστήματος επεξεργασίας νερού με σκοπό την απομάκρυνση του αρσενικού από την γεώτρηση στη θέση «Δεξαμενή Καταχά», της Τ.Κ. Καταχά, Το σύστημα επεξεργασίας νερού θα αποτελείται από μια μονάδα φίλτρανσης η οποία θα περιλαμβάνει κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την απομάκρυνση του αρσενικού από το νερό. Με το έργο αντιμετωπίζεται το χρόνιο πρόβλημα της υδροδότησης του οικισμού του Καταχά.

Ο Δήμος Πύδνας –Κολινδρού συνεχίζει να ωριμάζει μελέτες και να εντάσσει έργα σε όλες σχεδόν τις προσκλήσεις των εθνικών ή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΕΠ, ΕΣΠΑ κλπ).

Απάντηση