ΗΜΑΘΙΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τέλος οι εκλογές στην Αλεξάνδρεια δήμαρχος παραμένει ο Παναγιώτης Γκυρίνης

Τέλος οι εκλογές στην Αλεξάνδρεια μετα από την απόφαση του ΣτΕ δήμαρχος παραμένει ο Παναγιώτης Γκυρίνης

 

 

 

 

 

Απάντηση