ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΑΙΔΕΙΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εγκρίθηκε πρόγραμμα ERASMUS του 1ου Γενικού Λυκείου Αλεξάνδρειας με τίτλο “Integration of refugees through environmental actions”.

Εγκρίθηκε πρόγραμμα ERASMUS του 1ου Γενικού Λυκείου Αλεξάνδρειας με τίτλο “Integration of refugees through environmental actions”.

Στην διαρκή προσπάθεια που γίνεται στο σχολείο μας για την παροχή κινήτρων για μάθηση στους μαθητές μας μέσα από υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, το 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξάνδρειας κατέθεσε πρόταση Erasmus  με στόχο την ομαλή ένταξη των παιδιών που βρέθηκαν στην χώρα μας πρόσφυγες στην προσπάθεια να ξεφύγουν από τη σκληρή πραγματικότητα του τόπου καταγωγής τους. Η παραμονή τους στη χώρα μας δημιουργεί την ανάγκη κοινωνικής συμπερίληψής τους και αποδοχή τους από τον μαθητικό και ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε πρόγραμμα ένταξης αυτών των μαθητών μέσα από τον καινοτόμο συνδυασμό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με κατάλληλη συμπερίληψη στοιχείων του ιδιαίτερου πολιτιστικού υπόβαθρου  των προσφύγων-μαθητών στο σχολικό πρόγραμμα.

Στόχος του προγράμματος είναι η σε μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωση των προσφύγων στο σχολικό περιβάλλον, και η ενίσχυση της πεποίθησης ότι το σχολείο είναι βασικό μέσο για την προαγωγή και ισάξια συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Το πρόγραμμα, πέρα από την θετικότερη αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το σύνολο της μαθητικής κοινότητας και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας μεταξύ των συμμετεχόντων, επιπρόσθετα θα αποτελέσει εργαλείο για την ανάδειξη και υιοθέτηση καλών πρακτικών που θα διευκολύνουν την συμπερίληψη των προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες μαθησιακές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Επιπλέον η επαφή και συνεργασία με σχολεία της Ευρώπης θα αναπτύξει δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που θα τονώσουν την εξωστρέφεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

 

Απάντηση