ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κώστας Καλαϊτζίδης: Επενδύουμε σε υποδομές για τους αγρότες της Ημαθίας

Κώστας Καλαϊτζίδης: Επενδύουμε σε υποδομές για τους αγρότες της Ημαθίας

ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΤΥΛΟΣ- ΚΑΜΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση του έργου «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος – Καμάρα του Αγροκτήματος Νάουσας προϋπολογισμού 597.558 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014—2020 στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένα σύγχρονο κλειστό δίκτυο άρδευσης με σωλήνες πολυαιθυλένιου 3ης γενιάς PE-100 για την ορθή διαχείριση του πολύτιμου νερού που θα τροφοδοτείται από υφιστάμενη υδροληψία του ΤΟΕΒ Αγροκτήματος Νάουσας.

Δήλωση του Κώστα Καλαϊτζίδη

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης δήλωσε: «Προχωράμε στην κατασκευή ενός ακόμη έργου ανάπτυξης για τους αγρότες της Ημαθίας. Επενδύουμε σε υποδομές της Ημαθίαςπου συνδέονται με την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας κάνοντας χρήση των χρηματοδοτήσεων της Πολιτείας (μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) αλλά και των αναπτυξιακών ευκαιριών που μας δίνουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ακόμη φορά, το έργο μας μιλά από μόνο του. Και κυρίως λέμε λίγα και κάνουμε πολλά».

 

Απάντηση