ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απάντηση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος – Καθαρότητας & Π. Προστασίας στους “Συνδημότες”

Απάντηση Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος – Καθαρότητας & Π. Προστασίας στους “Συνδημότες”

ΤA ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ

Υπενθυμίζουμε στον επικεφαλής της παράταξης «Συνδημότες» Παύλο Παυλίδη, ο οποίος  σχολίασε τα γραφόμενα στο έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – πολ. Προστασίας,  με το οποίο δόθηκαν απαντήσεις στην επιστολή των  κατοίκων της Κοινότητας Κάτω Βερμίου (Σελίου),  τα εξής:

Αποδέκτης ΔΕΝ ήταν μόνο ο Δήμος Βέροιας αλλά ΟΛΟΙ οι αρμόδιοι φορείς και αφορούσε, μεταξύ άλλων, «….. λήψη αναγκαίων μέτρων δασοπροστασίας και πυροπροστασίας με ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων….».

Αναφέρεται σε μετακύληση ευθυνών του Δημάρχου  και του αρμοδίου αντιδημάρχου ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ προφανώς τα αναφερόμενα στο απαντητικό έγγραφο του Δήμου.

Για να γίνει κατανοητό, εν συντομία,  επαναλαμβάνουμε τις αρμοδιότητες των φορέων για μέτρα πυρασφάλειας – πρόληψης πυρκαγιών:

Η Τοπική Κοινότητα.

–          Ο Πρόεδρος μεριμνά ,ενημερώνει και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα καθαριότητας, πυρασφάλειας, πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών.

–          Ο Πρόεδρος συνδράμει την υπηρεσία στην υπόδειξη των ακαθάριστων οικοπέδων και στον εντοπισμό των ιδιοκτητών τους, για ταχύτερη αντιμετώπιση.

Ο Συνεταιρισμός.

–          Ως ιδιοκτήτης των γύρω από τον οικισμό εκτάσεων πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να φροντίζει για τον καθαρισμό, την διαχείριση και την προστασία των δασικών ή άλλων εκτάσεων με βάσει τις διαχειριστικές μελέτες που πραγματοποιούν οι ιδιοκτήτες τους.

Η  Δασική Υπηρεσία.

–          Εγκρίνει και ελέγχει την εφαρμογή των διαχειριστικών μελετών.

Η Πυροσβεστική.

–          Προτείνει μέτρα που αφορούν την πυρόσβεση των δασικών εκτάσεων, υποδεικνύει θέσεις εγκατάστασης υδροστομίων και έχει την αρμοδιότητα ελέγχου – επιθεώρησης της καλής λειτουργίας τους.

Η  ΔΕΥΑΒ

–          Εγκαθιστά και συντηρεί υδροστόμια μετά από υπόδειξη της Π.Υ. Βέροιας.

Όπως αντιλαμβάνεστε ο κάθε φορέας έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα, ενώ στο τμήμα που αφορά το Δήμο βεβαίως οι κατευθυντήριες οδηγίες δίνονται από τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Επίσης τα παραπάνω αναφερόμενα περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεπειών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Βέροιας, που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δυστυχώς  όμως Κ. Παυλίδη, ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΤΕ και ΤΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ !

 

 

Απάντηση