ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας

Ψήφισμα συμπαράστασης στους αγρότες από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας

Στην έκδοση ψηφίσµατος στήριξης και συµπαράστασης στον αγώνα των αγροτών προχώρησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού Συλλόγου Βέροιας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ψήφισµα: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού Συλλόγου Βεροιας εκφράζει την αµέριστη στήριξη και συµπαράστασή του στον αγώνα του αγροτικού κόσµου.
Ο αγροτικός κόσµος και κατ’ επέκταση ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης.

Σ’ αυτή την δύσκολη οικονοµικά συγκυρία η άµεση καταβολή των αγροτικών αποζηµιώσεων, απο τη θεοµηνία του περασµένου καλοκαιριού, θα δώσουν µια οικονοµική ανάσα στα ταµεία µας, που ως γνωστόν η πανδηµία, το άνοιξε – κλείσε των καταστηµάτων µας, έχει πλήξει σοβαρά το λιανεµπόριο.

Για αυτό, ζητάµε από την πολιτεία την άµεση ανταπόκρισή της, µε την ανακοίνωση δίκαιων τιµών και έγκαιρων πληρωµών».

 

 

 

 

 

Απάντηση