ΗΜΑΘΙΑΙΣΤΟΡΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυμα Λάζαρου Τσαβδαρίδη για τα Ελευθέρια της Βέροιας

“Γιορτάζουμε σήμερα τα 108 χρόνια από την απελευθέρωση της Βέροιας από τον Οθωμανικό  ζυγό.
Παραπάνω από έναν αιώνα μετά, το μήνυμα παραμένει πάντα επίκαιρο. Ο Ελληνισμός ενωμένος, ομόψυχος  και αποφασισμένος μπορεί να αντιμετωπίσει και να υπερνικήσει κάθε απειλή και να περιφρουρήσει με αποτελεσματικότητα την εθνική του Κυριαρχία, την εδαφική του ακεραιότητα και κυρίως την πατριωτική του συνείδηση.”

Απάντηση