ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΑΙΔΕΙΑ

Εκ νέου να υποβλήθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ.  και ΕΠΑ.Λ

Εκ νέου να υποβλήθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ.  και ΕΠΑ.Λ

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ»,

ΜΑΘΗΤΩΝ /-ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021.

Λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε στην εφαρμογή e-eggrafes, κατά την προσπάθεια βελτίωσης απόκρισης του συστήματος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την Κυριακή 28-06-2020 και ώρα 00:01 έως και την Τρίτη 30-06-2020 και ώρα 08:30.

Επιπλέον, δίνεται παράταση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ.  και ΕΠΑ.Λ. έως την Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Από τη Δ.Δ.Ε Ημαθίας

 

Απάντηση