ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Παράταση στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για ΧΑΛΑΖΙ και ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ

«Έγκριση Παράτασης στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για ΧΑΛΑΖΙ και ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ στις κοινότητες ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΑΒΑΤΟΥ και ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ »

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, έχει εγκρίνει την παράταση, στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων ζημιάς για το Χαλάζι της 29/4/2020 και την  Ανεμοθύελλα της 4/5/2020 (μόνο για Ακτινίδια) στις Κοινότητες Μακροχωρίου, Διαβατού και Κουλούρας.

Καλούνται οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους έχουν υποστεί ζημίες να υποβάλουν δήλωση ζημίας:

·        έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5/2020 για το ΧΑΛΑΖΙ και

·        έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2020 για την ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ (μόνο ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ)

στους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ των παραπάνω Κοινοτήτων σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει τοιχοκολληθεί στα κοινότητά Καταστήματα.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα των Ανταποκριτών: 2331351903, 2331350528 και 2331351926.

Και

«Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επανεκτίμησης (ενστάσεις) για την ζημιά από  Χαλάζι του 2019 στις κοινότητες Μακροχωρίου και Διαβατού.»

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 20/5/2020 κοινοποιηθήκανε οι πίνακες ζημιάς για το

·         ΧΑΛΑΖΙ της 10/7/2019 και 24/6/2019  κοινότητας ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

·         ΧΑΛΑΖΙ της 10/7/2020 κοινότητας ΔΙΑΒΑΤΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για τα πορίσματά που διαφωνούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1.   Τετάρτη 20/5 στην κοιν. Διαβατού και 27/5 στην κοιν. Μακροχωρίου το απόγευμα από 18:30 έως  20:00.

2.   Παρασκευή 22/5 και 29/5 κοινότητα Μακροχωρίου από  09:00 έως 13:30 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο ανταποκριτή ΕΛΓΑ στο τηλ. 2331350528 καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη.

Τελευταία ημέρα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5/2020

 

 

 

Απάντηση