ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΥΓΕΙΑΣ

Τηλεφωνική υποστήριξη από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας

Τηλεφωνική υποστήριξη από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας

Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών της Περιοχής Ευθύνης του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας, ανακοινώνουμε ότι:

Στην ιστοσελίδα της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας έχουν αναρτηθεί τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας μας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Τα διαθέσιμα τηλέφωνα είναι
1. 2333350011
2. 2333350034

Οι ώρες λειτουργίας της τηλεφωνικής υποστήριξης ακολουθεί το πρόγραμμα λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.

Σε περιπτώσεις όπου θα υπάρχει υπερβολικός όγκος επικοινωνίας, θα κρατούνται στοιχεία για να γίνεται στην συνέχεια επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους.

Για την ορθή εξυπηρέτηση όλων, παρακαλούμε για λελογισμένη χρήση.

 

O Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας

 

 

Απάντηση