ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΗΜΑΘΙΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τα 4 πρώτα πρόστιμα για την μη τήρηση των μέτρων κυκλοφορίας έπεσαν στην Αλεξάνδρεια. 

 

Τα 4 πρώτα πρόστιμα για την μη τήρηση των μέτρων κυκλοφορίας έπεσαν στην Αλεξάνδρεια.

Σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που έκαναν οι άνδρες του Α.Τ. Αλεξάνδρειας σε κεντρικούς δρόμους της πολης, διαπιστωθηξε οτι 4 πολίτες δεν έφεραν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συνέπεια αυτού,  η επιβολή προστίματος.

Απάντηση