ΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δήμαρχος Νάουσας«Η οικονομική διαχείριση του Δήμου σήμερα και στο μέλλον, απαιτεί ομοψυχία από όλους μας»

Δήμαρχος Νάουσας«Η οικονομική διαχείριση του Δήμου σήμερα και στο μέλλον, απαιτεί ομοψυχία από όλους μας»

«Σχετικά με το πρώτο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, την ανάγκη δηλαδή για τη σύναψη δανείου ισοσκελισμού του προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, θα ήθελα να επισημάνω ότι οποιαδήποτε αναφορά για την ύπαρξη ταμειακού ελλείμματος που έλαβε χώρα στο δημοτικό συμβούλιο, έγινε εκ παραδρομής, καθώς κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία του Δήμου δεν υφίσταται. Αυτό που υπάρχει, είναι έλλειμμα ισοσκελισμού του προϋπολογισμού εξαιτίας της μη αναμενόμενης αύξησης των εξόδων του Δήμου, λόγω των κατασχέσεων εις βάρος του Δήμου συνεπεία δικαστικών αποφάσεων που αφορούσαν αφενός τις πρώην δημοτικές επιχειρήσεις (ΕΤΑ, ΤΑΒ, ΚΕΠΑΠ) και αφετέρου απαιτήσεων που προέρχονται ακόμη από την εποχή της διοικητικής συνένωσης που έφερε ο «Καλλικράτης» και τελεσιδίκησαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι πολύ πιθανό, αντίστοιχα ζητήματα να προκύψουν στο μέλλον και από τις εκκαθαρίσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΤΑΒ και ΚΕΠΑΠ. Η οικονομική διαχείριση του Δήμου σήμερα και στο μέλλον, απαιτεί ομοψυχία από όλους μας».

Απάντηση