ΗΜΑΘΙΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΥΓΕΙΑΣ

Τα Κ.Δ.Α.Π. και το Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. του δήμου Αλεξάνδρειας θα παραμείνουν κλειστά για τις επόμενες 14 ημέρες.

Τα Κ.Δ.Α.Π. και το Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. του δήμου Αλεξάνδρειας θα παραμείνουν κλειστά για τις επόμενες 14 ημέρες.

Σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας για τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού, διευκρινίζεται ότι οι δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α.) εντάσσονται στις πάσης φύσεως εξωσχολικές δομές εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές για τις επόμενες 14 ημέρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Απάντηση