ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

1.764.000 Ευρώ για κλειστό, υπό πίεση Αρδευτικό Δίκτυο δημιουργεί ο Δήμος Βέροιας στον οικισμό Μέσης.

Ο Δήμος Βέροιας, στην προσπάθεια του για στήριξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής, συνέταξε τις απαιτούμενες μελέτες και έλαβε τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις ώστε να υποβάλλει ολοκληρωμένη την πρόταση «Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 1.764.000€, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020.

Η πρόταση αξιολογήθηκε ως προς την πληρότητα της από την, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση.

 

Το έργο αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου ανοιχτού αρδευτικού δικτύου (χωμάτινα αυλάκια) στο αγρόκτημα του οικισμού Μέση του Δήμου Βέροιας, με την κατασκευή κλειστού αρδευτικού δικτύου με δυνατότητα άρδευσης 1.300 στρεμμάτων. Τοποθετούνται 72 υδροληψίες, ώστε στα όρια κάθε αγροτεμαχίου να υπάρχει μία υδροληψία και παράλληλα διατηρείται και το ανοιχτό αρδευτικό δίκτυο, ως εναλλακτικό σε περίπτωση βλάβης, αλλά και για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

 

Η βελτίωση του υφιστάμενου ανοιχτού αρδευτικού δικτύου (χωμάτινα αυλάκια), όπου οι αγρότες με ιδιωτικά αντλητικά συγκροτήματα , αντλούν από τις διώρυγες το νερό και αρδεύουν τις καλλιέργειες τους, στο αγρόκτημα του οικισμού Μέση του Δήμου Βέροιας, με την κατασκευή κλειστού, υπό πίεση αρδευτικού δικτύου, κρίνεται απαραίτητη για την αύξηση της παραγωγής και του εισοδήματος των αγροτών, αλλά και για την σωστή διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

 

 

Η προσπάθεια συνεχίζεται. Αξιοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας και του εισοδήματος των αγροτών της περιοχής μας, την επίλυση των προβλημάτων τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές μας περιοχές.

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Αγροτικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Αγροτικής Οδοποιίας, Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π.

Τσιφλίδης Ηλίας

 

Απάντηση