ΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δείτε την εισήγηση του Νίκου Τολιόπουλου υποψηφίου για την θέση του συμπαραστάτη του δημότη,στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Δείτε την εισήγηση του Νίκου Τολιόπουλου υποψηφίου για την θέση του συμπαραστάτη του δημότη,στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Ζούμε σε μια χώρα, όπου οι συγκρούσεις κυριαρχούν σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, καταλήγοντας πολλές φορές σε ακραίους κι εξαντλητικούς διχασμούς. Αρκετά συχνό επίσης, είναι το φαινόμενο, η κριτική να στοχεύει στην ηθική αποδόμηση του προσώπου του αντιπάλου κι όχι στο ίδιο το διακύβευμα. Έτσι λοιπόν, χάνεται η ευκαιρία, η όποια κριτική, να λειτουργήσει παραγωγικά και να γίνει ευκαιρία βελτίωσης. Τέλος, οι προσπάθειες συναίνεσης και συμβιβασμού εκλαμβάνονται ως φυγομαχία και γίνονται επίσης συχνά συνώνυμες της ήττας, με αποτέλεσμα να είναι εξ αρχής καταδικασμένες σε αποτυχία. Εντός αυτού του πλαισίου, η εισαγωγή διαμεσολαβητικών θεσμών συναίνεσης αντιμετωπίζεται με καχυποψία, όπως άλλωστε και ο φορέας που αναλαμβάνει τον ρόλο να τους επιτελέσει. Το πρώτο, λοιπόν, που πρέπει να κάνουμε, είναι να διασαφηνίσουμε τον ρόλο του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, τους σκοπούς που έρχεται να εκπληρώσει, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα τους υλοποιήσει.

Δεν θα επικεντρωθώ τόσο στο τυπικό σκέλος του ρόλου του συμπαραστάτη, όσο στο ουσιαστικό, σε αυτό που δεν αναφέρεται ρητά στο νομικό πλαίσιο. Αρχικά, και ξεκινώντας αρνητικά, θα έλεγα ότι ο συμπαραστάτης του δημότη δεν είναι δημοτικός σύμβουλος, καθώς δεν αντλεί άμεση νομιμοποίηση από το εκλογικό σώμα ούτε αντιπροσωπεύει τους δημότες και τα συμφέροντά τους. Δεν έχει καμμία αποφασιστική αρμοδιότητα σε οποιοδήποτε όργανο του δήμου και δεν ελέγχει πολιτικά την διοίκηση στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, ή και σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική της επιλογή. Ο συμπαραστάτης του δημότη εξετάζει τα αιτήματα των δημοτών σε σχέση με την ανταπόκριση της διοίκησης σε αυτά και μάλιστα υπό δύο πτυχές: από την μια εκείνη της νομιμότητάς κι από την άλλη της αποτελεσματικότητας. Εάν δηλαδή η διοίκηση ενήργησε νόμιμα και κυρίως αποτελεσματικά.

Η διοίκηση του δήμου, βέβαια, ήδη εποπτεύεται από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Ο συμπαραστάτης του δημότη δεν ανήκει σε ένα από αυτά και δεν δύναται να ενεργήσει πειθαρχικά. Η δικαιοδοσία του περιορίζεται στην προσπάθεια επιδιόρθωσης συγκεκριμένων προβλημάτων και στην προτροπή επίλυσης διαπιστωμένων παθογενειών. Οι συστάσεις του προς τη διοίκηση δεν είναι παρά παραινέσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της, και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να έχουν χαρακτήρα πολιτικό. Πρόκειται, κατά κάποιο τρόπο, για ένα είδος συμβουλευτικής. Κατά συνέπεια, και το ίδιο το ύφος των συστάσεων δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι καταγγελτικό, αλλά μετριοπαθές και προσεκτικό, ώστε να ενδυναμώσει τον βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των δημοτών και της διοίκησης.

Πολύ σημαντικότερη, όμως, και από την ίδια την εκλογή συμπαραστάτη του δημότη, σήμερα στον δήμο μας, είναι η διαμόρφωση των προϋποθέσεων, ώστε να λειτουργήσει ένα τέτοιο γραφείο στην πόλη μας. Διότι στον δήμο μας δεν απουσιάζει απλώς το πρόσωπο, αλλά η ίδια η δομή. Και σε αυτό το κομμάτι θα απαιτηθεί διευρυμένη συνεργασία με το Δημοτικό συμβούλιο και την Διοίκησή. Έτσι λοιπόν είτε το δημοτικό συμβούλιο κρίνει θετικά την υποψηφιότητά μου είτε όχι, είμαι διατεθειμένος να συνεισφέρω με την επιστημονική μου κατάρτιση, προκειμένου ο θεσμός να ξεκινήσει να λειτουργεί και στον Δήμο Αλεξανδρείας.

Απάντηση