OIKONOMIKAΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Δείτε το ιστορικό των χρεών του δήμου Αλεξάνδρειας  που έρχονται από Μελίκη και καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες.Τι απαντά ο δήμος

 

Δείτε το ιστορικό των χρεών του δήμου Αλεξάνδρειας  που έρχονται από Μελίκη και καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες.Τι απαντά ο δήμος

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε επαγγελματίες επιχειρηματίες και αγρότες, που ενοικιάζουν κτίρια η’ χωράφια του δήμου Αλεξάνδρειας, όταν στα χέρια τους ήρθε έγγραφο από την εφορία που τους γνωστοποιούσε.

”Ότι λόγω χρεών του δήμου προς το δημόσιο θα έπρεπε αυτή να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε λογαριασμούς της εφορίας και ότι εντός δέκα ημερών θα έπρεπε να πάνε στο Ειρηνοδικείο για να κάνουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποδέχονται το συνολικό ποσό της οφειλής.Σε διαφορετική περίπτωση χρεώνεται όλο το ποσό στον πολίτη που δεν θα κάνει την σχετική δήλωση.

Το ποσό που οφείλει ο δήμος είναι της τάξεως του 1.123.570,41 ευρώ.

Όταν πληροφορηθήκαμε το απόγευμα της Δευτέρας 17/2 το γεγονός επικοινωνήσαμε το πρωί της Τρίτης 18/2 με τον Δήμο και μας ενημέρωσαν ότι το θέμα και οι ίδιοι δεν το γνώριζαν και το πληροφορήθηκαν από τους πολίτες.

Μας ενημέρωσαν δε ότι αυτό ήταν μία υπόθεση που αφορούσε τον παλιό Δήμου Μελίκης και την διαχείριση για τα οικονομικά έτη 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 των Κοινοπραξιών:

α) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ και

β) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ – Α. ΔΕΝΗΣ – Α. ΛΟΥΚΑΣ, οι οποίες συστάθηκαν το 2003.

Οι επιχειρήσεις αυτές όπως μας ενημέρωσαν από τον Δήμο είχαν γίνει σε συνεργασία με ιδιώτες.Οι οποίοι ιδιώτες, πάντοτε κατά τα λεγόμενα των ανθρώπων του δήμου δεν πλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Σε αντίθεση με τον Δήμο που τις είχε εκπληρώσει.

Δηλαδή οι υποχρεώσεις είναι των ιδιωτών, έτσι όπως ισχυρίζονται οι άνθρωποι του δήμου.

Ακόμη ότι για το θέμα θα έβγαινε σχετικό ενημερωτικό δελτίο τύπου,το οποίο βγήκε σήμερα Τετάρτη 19/2.

Βέβαια το δελτίο τύπου το οποίο θα διαβάσετε παρακάτω αφήνει τουλάχιστον σε εμάς κάποια ερωτηματικά.

Ποιες οι ενέργειες της τότε διοίκησης υπό τον Δήμαρχο Καρέλη για να εισπραχθούν τα χρήματα από τον Δήμο? (Από το 2007 έως και το 2010 που παρέδωσε την διοίκηση.

Γιατί η διοίκηση Δημητριάδη που ανέλαβε στη συνέχεια,την υπόθεση έστειλε στη δικαιοσύνη το 2013?

Πότε και ποια χρονιά βγήκε η απόφαση πού υποχρέωνε το δήμο να πληρώσει τις υποχρεώσεις και πότε έγινε αυτό αντιληπτό από τη διοίκηση Γκυρίνη που ανέλαβε τα ηνία του δήμου το Σεπτέμβριο του 2014?

Υπάρχουν λοιπόν κάποια κενά που χρήζουν απαντήσεων και περιμένουμε από τη διοίκηση να ενημερώσει τους πολίτες

Δείτε το δελτίο τύπου του  δήμου.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη τα ατομικά ειδοποιητήρια του τμήματος Δικαστικού & νομικής υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, που έχουν κοινοποιηθεί σε διάφορους πολίτες οι οποίοι έχουν οικονομικές συναλλαγές με το Δήμο Αλεξάνδρειας, για αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου σας ενημερώνει τα παρακάτω:

Οι οφειλές που εμφανίζονται ως χρέος του Δήμου Αλεξάνδρειας με την ιδιότητα του συνυπεύθυνου αφορούν τη διαχείριση για τα οικονομικά έτη 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 των Κοινοπραξιών:

α) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ και

β) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ – Α. ΔΕΝΗΣ – Α. ΛΟΥΚΑΣ, οι οποίες συστάθηκαν το 2003.

Για τα παραπάνω πρόστιμα ο Δήμος προσέφυγε προς το Διοικητικό Πρωτοδικείο το έτος 2013 ζητώντας την ακύρωση τους, το Διοικητικό Πρωτοδικείο με τις με αριθμό Α156-Α157/2019 αποφάσεις του, απέρριψε τη προσφυγή με την αιτιολογία ότι μόνη ενεργητικός νομιμοποιούμενη να ασκήσει προσφυγή κατά των πράξεων επιβολής προστίμου είναι οι Κοινοπραξίες που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας, ο Προϊστάμενος της επισπεύδουσας αρμόδιας ΔΟΥ Βέροιας προχώρησε στην έκδοση κατασχετήριου έγγραφου με ελάχιστο περιεχόμενο τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 30 Κ.Ε.Δ.Ε στοιχεία, το οποίο δεν κοινοποιείται στον οφειλέτη, αλλά μόνο στον τρίτο.

Όμως σύμφωνα με α) την υποχρέωση της ενημέρωσης μας προς τους πολίτες του Δήμου μας, β) την ισχύουσα νομοθεσία και γ) το Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων- ΚΕΔΕ (Ν.Δ 356/1974) όπου ρυθμίζει τη διοικητική εκτέλεση, δηλαδή το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν τη διαδικασία αναγκαστικής εισπράξεως των δημοσίων εσόδων, καλούμε τους πολίτες που έχουν παραλάβει ατομικά ειδοποιητήρια, εντός οκτώ ημερών από την επόμενη της επίδοσης του να μεταβούν ενώπιον του Ειρηνοδίκη της κατοικίας του σε θετική ή αρνητική δήλωση του άρθρου 32 Κ.Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση θετικής δήλωσης ο τρίτος οφείλει να αποδώσει στο Δημόσιο τα χρήματα που θα παρέδιδε στον οφειλέτη βάσει της μεταξύ τους σχέσης, ενώ κωλύεται να αποδώσει στον καθ’ ού τα κατασχεθέντα χρήματα, αφού επέρχεται αναγκαστική εκχώρησή τους υπέρ του Δημοσίου.

Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής αυτής εφαρμόζεται το άρθρο 33 Κ.Ε.Δ.Ε. Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί εκπρόθεσμα ή χωρίς την τήρηση του τύπου που προβλέπεται από το άρθρο 32 του παρόντος, λογίζεται οφειλέτης του Δημοσίου για το σύνολο της απαίτησης, για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, εκτός αν αυτός αποδείξει ότι δεν οφείλει στον καθ` ου ή ότι η οφειλή του είναι μικρότερη από την απαίτηση του Δημοσίου, οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι του ύψους της οφειλής του, κατά περίπτωση.

Η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται συνοπτικώς ως εξής:

ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΔΕ

ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

Ειρηνοδικείο στο οποίο υπάγεται η κατοικία αυτού που δηλώνει

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 ) και οι νόμοι 4321/2015, 4336/2015, 4337/2015, 4370/2016, 4472/2017, 4484/2017 που τον έχουν κωδικοποιήσει

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

1

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

2,00 € ένσημα υπέρ ΤαχΔικ στην περίπτωση που ο δηλών θέλει ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης

Μετά τα παραπάνω θέλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες – πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας, ότι:

α) ως Δήμος θα προχωρήσουμε σε όλες τις ενέργειες που μας δίνει το δικαίωμα η ισχύουσα νομοθεσία και απαιτούνται από μέρους μας ώστε να καταλογιστούν και πληρωθούν τα πρόστιμα από τους υπεύθυνους εκπροσώπους των Κοινοπραξιών και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που ανήκουν και

β) η όλη ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες του Δήμου Αλεξάνδρειας δεν δημιουργήθηκε από υπαιτιότητα της σημερινής Διοίκησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας, στα τηλέφωνα 2333350107, 2333350123 και 2333350139.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

Απάντηση