ΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει.Μέχρι τις 31/3 οι δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει.Μέχρι τις 31/3 οι δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου

Μέχρι τις 31 Μαρτίου οι δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων ή μη ηλεκτροδοτούμενων έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στον Δήμο και να καταθέσουν ως τις 31/03/2020 διορθωτική ή αρχική δήλωση, με τα ορθά στοιχεία, για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών, χωρίς αναδρομικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προηγουμένων ετών (άρθρο 51 παρ.2 του Ν. 4647/2019, ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α΄). Οι διαφορές θα υπολογίζονται από 1/01/2020 και όχι από τα προηγούμενα έτη.`

Η ρύθμιση ισχύει για κάθε κτίσμα ή οικόπεδο που δεν είναι δηλωμένο, για κάθε ακίνητο που έχει δηλωθεί με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, καθώς και για κάθε ακίνητο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης (διαφορά στα τ.μ. της επιφάνειας, προσθήκες, τακτοποιήσεις, διακοπή παροχής ενέργειας από την ΔΕΗ ή άλλο πάροχο, αλλαγή ιδιοκτήτη κλπ.).

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ιδιοκτήτες να προβούν στην δήλωση των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους, μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020, στον Δήμο, με την υποβολή σχετικής αίτησης και συνημμένα τα ακόλουθα:

·         Λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου (πιο πρόσφατος).

·         Τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής, κλπ) και τίτλος τακτοποίησης (αν υπάρχει).

·         Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9).

·         Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (περίπτωση αλλοδαπών).

·         Σε περίπτωση που η δήλωση αφορά άλλο πρόσωπο είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Νάουσας και ειδικότερα: για την Δ.Ε Νάουσας κ. Καραλή Αικατερίνη τηλ. 2332050316, για την Δ.Ε. Ανθεμίων κ. Σταυριανίδου Κυριακή τηλ. 2332350501 και για την Δ.Ε. Ειρηνούπολης κ. Χατζηκαλλινικίδου Χρυσούλα τηλ. επικοινωνίας 2332350604.

Απάντηση