ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Ανακοίνωση του Δήμου Βέροιας για την αποκατάσταση ζημιών σε σπίτια από τις πλημμύρες του 2017.

Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η 2/24918/0025/7-11-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη Θεόδωρου, με θέμα «Παροχή Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις, προς αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, πληγέντα από τις πλημμύρες της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η παροχή της Εγγύησης, ανέρχεται σε ποσοστό 75%,  ενώ οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την δανειοδότηση των δικαιούχων, περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

Επισυναπτόμενα: Η 2/24918/0025/7-11-2019   Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών

 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 

Βασίλειος Παπαδόπουλος

Απάντηση