ΗΜΑΘΙΑΙΣΤΟΡΙΚΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ & ΧΑΡΤΕΣ από το νέο βιβλίο του Γιάννη Μοσχόπουλο«Το Ρουμλούκι[Kαμπανία] κατά την ύστερη οθωμανοκρατία  [1830-1900]»

ΕΙΚΟΝΕΣ & ΧΑΡΤΕΣ από το νέο βιβλίο του Γιάννη Μοσχόπουλο«Το Ρουμλούκι[Kαμπανία] κατά την ύστερη οθωμανοκρατία  [1830-1900]»

66. Ρογκάτσια Νησελίου / σελ. 254

Μία ακόμη δραστηριότητα που ανέπτυξε η εκκλησία από κοινού με τις χριστιανικές κοινότητες κατά την οθωμανική περίοδο ήταν το έθιμο «Ρογκάτσια». Η παρούσα έρευνα έχει ήδη συσχετίσει το έθιμο με τη δράση των αρματολών. Νομίζω πώς, όταν ο θεσμός των αρματολών εξέλιπε, η Εκκλησία και οι χριστιανικές κοινότητες της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας σκέφτηκαν να μεταλλάξουν εκείνη τη μακρόχρονη συνήθεια των κατοίκων να δίνουν χρήματα στην ομάδα των ένοπλων Ελλήνων που έμπαιναν στο χωριό τους. Έτσι δημιουργήθηκαν ομάδες ένοπλων χορευτών, οι οποίοι συνοδευόμενοι από την εκκλησιαστική επιτροπή του ναού του χωριού τους περιόδευαν σε γειτονικά χωριά και υπό τους ήχους ζυγιάς ζουρνάδων και νταουλιού χόρευαν τους ρογκατσάρικους χορούς, με σκοπό να συλλέξουν χρήματα και γεννήματα για να κτίσουν εκκλησίες και σχολεία «για το βακούφι» του χωριού που οργάνωνε το δρώμενο.
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 14/10 / [email protected] / 6977336818

Απάντηση