ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Διανομή νωπών Τροφίμων από Τετάρτη 8 έως και Παρασκευή, 10 Μαΐου σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ του Δήμου Αλεξάνδρειας (09:30 – 15:00)

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει τους ωφελούμενους του προγράμματος ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ διανομή με είδη ΝΩΠΩΝ τροφίμων (Σύνολο κιλών: 10 κιλά ο κάθε ωφελούμενος)

Για διευκόλυνσή τους, παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέρχονται με καροτσι λαϊκής.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ, 2ο χλμ Αλεξάνδρειας – Σχοινάς, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής:

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό Α.Μ.Κ.Α. 01014522518 έως και 12096804484: Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 Ώρα 09:30 έως 15:00
Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό Α.Μ.Κ.Α.12098603686 έως και 25108003382: Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 Ώρα 09:30 έως 15:00
Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό Α.Μ.Κ.Α. 25108100774 έως τέλος : Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 Ώρα 09:30 έως 15:00

Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν:

α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και
β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.
Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.
Οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες στα τηλ. 23330 – 53071 & 2

 

Απάντηση