ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Διανομή νωπών τροφίμων από την Π.Ε. Ημαθίας

Την Τετάρτη 8 Μαΐου, Πέμπτη 9 Μαΐου, Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 από την Π.Ε Ημαθίας σε συνεργασία με τους Δήμους Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας πρόκειται να πραγματοποιηθεί διανομή μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ με είδη ΝΩΠΩΝ τροφίμων (Σύνολο κιλών : 10 κιλα ο κάθε ωφελούμενος).

Ειδικότερα:

 

Σημεία διανομής:

1) Για τον Δήμο Βέροιας : Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο ΚΟΣΜΟΣ Αγροτικός Συνεταιρισμός Τέρμα  Κονδύλη, Μακροχώρι Ημαθίας, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής:

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 01010003018 έως και 11047600264 : Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 Ωρα 09:30 έως 15:00

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 11048404054 έως και 21097104463 : Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 Ωρα 09:30 έως 15:00

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ 21098301159 έως τέλος : Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 Ωρα 09:30 έως 15:00

 

2)Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας: H διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 2ο χλμ Αλεξάνδρεις- Σχοινάς, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής:

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό AMKA 01014522518 έως και 12096804484: Τετάρτη 8 Μαΐου 2019  Ώρα 09:30 έως 15:00

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ12098603686 έως και 25108003382: Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 Ώρα 09:30 έως 15:00

Αιτήσεις ΤΕΒΑ με αριθμό ΑΜΚΑ25108100774 έως τέλος :  Παρασκευή 10 Μαΐου 2019  Ώρα  09:30 έως 15:00

3)Για τον Δήμο Νάουσας: Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στο σημείο διανομής ΜΙΕΖΑ ΦΡΟΥΤ Αγροτικοός Συνεταιρισμός 11ο χλμ Βέροιας- Νάουσας Είσοδος Β2, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ως εξής:

Αιτήσεις ΤΕΒΑ συμπεριλαμβανομένων όλα τα ΑΜΚΑ: Τετάρτη 8 Μαΐου 2019  Ώρα 10:00 έως 15:00

Οι δικαιούχοι, κατά την προσέλευση, είναι αναγκαίο να προσκομίζουν: α) Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και β) Αίτηση ΗΔΙΚΑ-ΤΕΒΑ.
-Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται το ΑΜΚΑ σε επίσημο έγγραφο.

-Σε περίπτωση που δεν θα παραλάβει ο αιτών αυτοπροσώπως, απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

 

 

Απάντηση