Την Τρίτη 26/3 η 6η Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 26-3-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1     Διατύπωση γνώμης για την απευθείας εκμίσθωση του αριθ. 2 διαμερίσματος στον τρίτο όροφο της οικοδομής στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 17 – Π. Τσαλδάρη στη Βέροια.

ΘΕΜΑ 2     Διατύπωση γνώμης για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του γραφείου 12 της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Βέροιας στον Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας.

ΘΕΜΑ 3    Διατύπωση γνώμης για την ανταλλαγή οικοπέδου που εμπίπτει στο ΟΤ 349 της πόλης Βέροιας, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Βέροιας ως χώρος Αθλητικών εγκαταστάσεων, με οικόπεδα ιδιοκτησίας Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 4    Γνωμοδότηση σχετικά με τα παραδοτέα της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ».

Απάντηση