Η Αλεξανδρεια του 21ου αιώνα…. Τεράστιο το πρόβλημα με τα λύματα στην περιοχή του γηπέδου της πόλης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Απάντηση