ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Aλλαγή Διοικήσεως της Ι Μεραρχίας Πεζικού την Πέμπτη 19/03 στη Βέροια

Από την Ι Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνεται ότι τη 14 Μαρτίου 2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 στο Στρατόπεδο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», θα πραγµατοποιηθεί η τελετή παράδοσης-παραλαβής της ∆ιοίκησης της Ι Μεραρχίας Πεζικού από τον Υποστράτηγο Πέτρο ∆εµέστιχα στον Υποστράτηγο Σάββα Κολοκούρη, παρουσία του κ. Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου Γεώργιου Καµπά.

Απάντηση