ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρομέων Ν. Ημαθίας, της 16ης Φεβρουαρίου 2019, εξελέγησαν τα νέα συμπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ως εξής:

 

Αξίωμα                                                    Όνομα

Πρόεδρος                                           Λυκοστράτης Θωμάς

Αντιπρόεδρος                                      Χατζηκώστας Ιορδάνης

Γ. Γραμματέας                                     Λούκας Κωνσταντίνος

Ταμίας                                                Παπάς Νικόλαος

Συντονιστής Ασκήσεων + Σχολείων        Καφετζής Γεώργιος

Αρχηγός Ομάδας Διάσωσης                  Τάνος Βασίλειος

Έφορος υλικού                                   Τσιγαρίδας Αθανάσιος

Μέλος                                                Φραγκοτσινός Θεόδωρος

Μέλος                                                Παπαϊωάννου Σταύρος

 

Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας        Μπάλκος Αναστάσιος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων             Τόσιος Αριστείδης

Με καταδρομικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

Λυκοστράτης Θωμάς     Λούκας Κωνσταντίνος
[email protected]        [email protected]         6944673744                         6944203734

Απάντηση