ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Έργα 1.646.000€ για ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων ενέταξε ο Δήμος Βέροιας

Στις 14 Ιανουαρίου 2019 κοινοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο οριστικός πίνακας κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με τον οποίο εγκρίνεται η οριστική ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης τριών σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού 1.646.000€, ύστερα από την επιτυχή αξιολόγηση όλων των προτάσεων που είχε υποβάλει ο Δήμος.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης του 16ου Δημοτικού Σχολείου, ύψους 630.000€, του 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου, ύψους 680.000€, και του 2ου Δημοτικού Σχολείου, ύψους 336.000€.

Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται η συνολική ενεργειακή αναβάθμιση τριών εκ των παλαιοτέρων σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας αφού πρόκειται να συμβάλλουν στη σημαντική εξοικονόμηση ενεργειακών και οικονομικών πόρων μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολείων, στη ριζική ανακαίνιση της υποδομής τους και στη εν γένει βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και διδακτικό προσωπικό.

Απάντηση