ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 506/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 13396/31-12-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Αναλυτικές πληροφορίες στο ΕΔΩ

Αναρτήθηκε από:Μανώλης Πεχλιβανίδης

 

Απάντηση