ΑΡΘΡΑΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΗΜΑΘΙΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πέντε κριτήρια που θα πρέπει να γνωρίζετε πριν ξοδέψετε τα χρήματα σας σε εταιρία φύλαξης, για να έχετε μία νόμιμη και ασφαλή κάλυψη.

Πέντε κριτήρια που θα πρέπει να γνωρίζετε πριν ξοδέψετε τα χρήματα σας σε εταιρία φύλαξης, για να έχετε μία νόμιμη και ασφαλή κάλυψη.

1) Να ζητάτε την άδεια λειτουργίας της εταιρίας φύλαξης και να βλέπετε την διεύθυνση που δηλώνει στην άδεια (για να ισχύει νόμιμα). Καλό θα είναι να πηγαίνετε μια επίσκεψη για να δείτε την οργάνωση της (προσωπικό-αυτοκίνητα – εξοπλισμό).

2) Να γίνεται πάντα συμβόλαιο μεταξύ εταιρίας και πελάτη ώστε να έχετε αξιώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχει σωστή αντίδραση συμβάντος . Η εταιρία είναι υπεύθυνη για τους φύλακες της και υποχρεωτικά θα πρέπει να τους δεσμεύει με συμβόλαιο εχεμύθειας 2 χρόνων βάση του νόμου προσωπικών δεδομένων GDPR.

3) Βασικό είναι η εταιρία φύλαξης να έχει άδεια στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α και το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να είναι υποχρεωμένοι οι φύλακες της να την φορούν για να ξεχωρίζουν. Αυτό λειτουργεί σαν αποτροπή συμβάντος (η διαδικασία απόκτησης τέτοιας άδειας δείχνει και την νομιμότητα της εταιρίας).

4) Να έχει ιδιόκτητο κέντρο λήψης σημάτων ώστε να μπορεί να έχει εξολοκλήρου την ευθύνη φύλαξης της περιουσίας σας. Ζητήστε να σας κάνει μια αναπαράσταση διάρρηξης και τον τρόπο αντίδρασης της σε τυχόν συμβάν διάρρηξης.

5) Οι υπεύθυνοι της εταιρίας και οι φύλακες της πρέπει να έχουν άδεια προσωπικού ασφαλείας από την αστυνομία για να μπορείτε να τους εμπιστευτείτε (αυτό δηλώνει το καθαρό ποινικό μητρώο τους).

Η φύλαξη είναι μία σχέση εμπιστοσύνης. Μην την εμπιστεύεστε στον οποιονδήποτε.

Και να θυμάστε: Μην δείχνετε τους χώρους σας και μην ενημερώνετε για το σύστημα συναγερμού σας οποιονδήποτε δηλώνει πως είναι εταιρία φύλαξης.

Από την AAS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.aas-security.gr και επιλέξτε τις υπηρεσίες που σας ταιριάζουν.

Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία της εταιρίας μας Νικολάου Πλαστήρα 32Α, Αλεξάνδρεια.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα : 2333025000 & 6972703697

Email: info@aas-security.gr & aas.iepya@gmail.com

Απάντηση