ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Ανακοίνωση Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για την ανάρτηση καταστάσεων πληρωμών συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού για το έτος 2017

Ανάρτηση καταστάσεων  πληρωμών  του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” (Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 214, Δράσης 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού )  για το έτος εφαρμογής 2017

 

Σήμερα 26-11-2018 ημέρα Δευτέρα   αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, στον 3ο όροφο, στη Μητροπόλεως 44 στη Βέροια, οι καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων και  απορριπτόμενων ». του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα” (Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 214, Δράσης 2.3 Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 – Καν.(ΕΚ)  1698/2005),) για το έτος εφαρμογής 2017

 

Η ανάρτηση αφορά τις προσκλήσεις 4539/ 02-04-2012 και 5597/11-03-2013

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ( έως 03-12-2018)

Πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Τσίλη

Τηλ: 2331350142

 

 

Απάντηση