ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Προκήρυξη θέσης Ψυχολόγου από τα ¨Παιδιά της Άνοιξης¨

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 01 ( μία ) θέση ψυχολόγου  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης  που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 

1. Τίτλος σπουδών πτυχίου ψυχολογίας.

2.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

3.  Επαγγελματική Προϋπηρεσία

4. Συναφής εμπειρία και ειδίκευση με άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή με άτομα με αναπηρία και ευάλωτες ομάδες.

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 

1.  Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην ειδική αγωγή

2.  Εθελοντική εμπειρία

3.  Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και συμβουλευτική γονέων.

4.  Ικανότητα σε συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών

4. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

5. Αποδεικτικό κάθε είδους εκπαίδευσης στο αντικείμενο

6. Αποδεικτικό της επαγγελματικής ή εθελοντικής εμπειρίας

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του κέντρου των Παιδιών της Άνοιξης, Ελ. Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από τις 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. ή ηλεκτρονικά στα παρακάτω e-mail :

 

spring.children@yahoo.gr

 

info@tapaidiatisanoixis.gr

 

από την Παρασκευή  02/11/2018  έως την Τρίτη  06/11/2018.

 

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  6907903539.

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

 

Διοικητική Δ/ντρια

 

 

 

Απάντηση