ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Προκήρυξη για θέση Νοσηλεύτριας στα ¨Παιδιά της Άνοιξης¨

 

Ο Φιλανθρωπικός, μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος, Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει μία θέση νοσηλεύτριας, ΤΕ / ΔΕ  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που θα καλύψει τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ  « ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ » στην Αλεξάνδρεια.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

Εντοποιότητα, από την περιοχή της Νάουσας λόγω εκκίνησης του δρομολογίου.

Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

v  Βιογραφικό σημείωμα

v  Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

v  Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

v  Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

v  Αποδεικτικό της επαγγελματικής  εμπειρίας

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του κέντρου των ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 7 Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από τις 8:00 π.μ – 13:00 μ.μ,  ή ηλεκτρονικά στα παρακάτω  e-mail :

 

spring.children@yahoo.gr

 

info@tapaidiatisanoixis.gr

 

από σήμερα Τρίτη 30/10/2018  έως την Παρασκευή 02/11/2018.

Περισσότερες  πληροφορίες στο τηλέφωνο  2333027212.

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

 

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

 

 

 

Απάντηση