ΗΜΑΘΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σωματείου Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Εργοστασίου Ζαχάρεως Πλατέως

Σας γνωστοποιούμε ότι βάση απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εκτάκτων Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Ζαχάρεως Πλατεως  ‘Η ΕΝΟΤΗΤΑ’ που πραγματοποιήθηκε στης 12/10/2018 και αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία , βάση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & πρόσληψη εποχικού προσωπικού κατά το άρθρο 21 του Ν.2190/94 όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της Σ.Ο.Χ 1/2018 που υπογράφτηκε με την Ε.Β.Ζ  και βάση αυτής να τηρεί την συμφωνία ότι λόγο του εφαρμοζόμενου μηχανογραφικού συστήματος υπολογισμού της μισθοδοσίας  της εταιρίας θα καταβάλλονται αποδοχές στον Μισθωτό την 10η και 25η ημέρα κάθε μήνα.

Συγκεκριμένα την 25η καταβάλετε ποσό που ανάλογο και έναντι των δικαιουμένων αποδοχών για την απασχόληση του Μισθωτού κατά το πρώτο 15ημερο του αντιστοίχου μηνός και την 10η θα πραγματοποιείτε η εξόφληση των αποδοχών του προηγούμενου μήνα.

Για την μη τήρηση των συμφωνηθέντων από την  Ε.Β.Ζ βάση αυτής της σύμβασης και αφού θα υπάρχει αναμονή τριών εργάσιμων ημερών πέρα από της καθορισμένες ημερομηνίες ,αποφασίζουμε να απέχουμε από κάθε εργασία εως να μας καταβληθούν τα δεδουλευμένα.

Για της ανάγκες και την ασφαλή λειτουργία των τμημάτων που έχουν μπει σε λειτουργία,  καθώς και σε τεχνικό υποστηρικτικό  προσωπικό αποκατάστασης ηλεκτρομηχανικής βλάβης θα υπάρχει προσωπικό ασφάλειας το οποίο θα ορίζετε από της αρμόδιες Υπηρεσίες του Εργοστάσιου, οι οποίες θα ενημερώσουν το Δ.Σ του Σωματείου.

Με την παρούσα επιστολή προς όλες της αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Β.Ζ θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι παρά την έλλειψη βασικών ανταλλακτικών  για την ομαλή και ασφαλή  λειτουργία του εργοστάσιου, καθώς και ειδών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, τα οποία επιβαρυνόμαστε οι εργαζόμενοι, καταφέραμε αν και υπάρχει πολύ μικρός κύκλος εργασιών και μικρά περιθώρια στο να λειτουργήσει το εργοστάσιο, με την εμπειρία  και την αυτοθυσία των εργαζομένων, καταφέραμε , με κίνδυνο πολλές φορές  την σωματική μας ακεραιότητα, να  πετύχουμε σε ικανοποιητικό βαθμό τη λειτουργία του Εργοστασίου.

Τέλος ζητάμε την μη απαξίωση του Σωματείου μας από την Διοίκηση της Ε.Β.Ζ  και την ενημέρωση  αυτού, αφού το έκτακτο εργατικό δυναμικό αναπληρώνει  το 70% του ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ προσωπικού για την λειτουργία του Εργοστασίου.

 

 

 

 

Με εκτίμηση  για το Δ.Σ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ο-                                                                           -ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                              ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απάντηση