ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Έκτακτη Συνεδρίαση από τον Δήμο Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την  Πέμπτη  13-09-2018 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου για «Προμήθεια για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2018-2019).
ΘΕΜΑ 2ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ 3ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.
 

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να περαιωθεί η διαδικασία της Προμήθειας για Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου και να επισπευστεί η διαδικασία για Συγκρότηση επιτροπής και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας» καθώς και η Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Απάντηση