ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Μετάθεση της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Βεροίας του Δήμου Βέροιας.

Ο Δήμος Βέροιας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.  1420/11615/27-04-2018  Απόφαση του Δημάρχου,  σας ενημερώνει για:

Την μετάθεση της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, από την Τρίτη  01/05/2018 , που είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας, την  Δευτέρα 30/04/2018.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

Απάντηση