ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» από τον Δήμο Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την  27η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Απάντηση