Τώρα. Το έθιμο των <Μωμόγερων> αναβιώνουν στους δρόμους της Αλεξάνδρειας οι Πόντιοι(video-foto)

Το έθιμο των <Μωμόγερων> αναβιώνουν στους δρόμους της Αλεξάνδρειας οι Πόντιοι της Αλεξάνδρειας.

 

 

Απάντηση