ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑ

Σε λίγη ώρα αποκαθίσταται η υδροδότηση της πόλης.

Πρόβλημα υπήρξε στην υδροδότηση της πόλης της Αλεξάνδρειας λόγω προβλήματος και βλάβης που δημιουργήθηκε στον αγωγό υδροδότησης της πόλης από τις πηγές του Τριποτάμου.

Το πρόβλημα επιλύεται με τη λειτουργία των γεωτρήσεων που βρίσκονται στην πόλη της Αλεξάνδρειας και η υδροδότηση σταδιακά αποκαθίσταται.

Εξαιτίας αυτού του προβλήματος υπάρχει ενδεχόμενο όταν ανοίξουν οι βρύσες το νερό να είναι θολό.

Όπου παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο ας αφήσουν οι καταναλωτές τις βρύσες ανοιχτές μέχρι το νερό να καθαρίσει τελείως.

Απάντηση