Λόγω 15Αύγουστου μετατίθεται η ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς   Βεροίας

Ο Δήμος Βέροιας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ.  1981/27921 /08-08-2017  Απόφαση του Δημάρχου,  σας ενημερώνει για:

Την μετάθεση της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας  Βεροίας του Δήμου Βέροιας , από την Τρίτη  15/08/2017, που είναι ημέρα εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου , την Δευτέρα    14/08/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

κ. α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                  ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΙΟΣ

Απάντηση