Συνεδριάζει με 7 θέματα την Πέμπτη 30/3 το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα  συνεδριάσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει την Πέμπτη 30  Μαρτίου  2017  και  ώρα 20:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης:

Ενημέρωση Προέδρου.
2.  Ενημέρωση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ  που πραγματοποιήθηκε στις

18-19/03/2017, από τον Πρόεδρο κ. Θωμά Μπόζιαρη.

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης, για επαφές με το Δήμο Αλεξάνδρειας σχετικά με την

ανάπτυξη και την προβολή της πόλης.

4.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, περιόδου  2017-2019.

5.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

6.  Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στο

Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

7.  Κάλεσμα της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας,  για  έλεγχο

παραστατικών,  εισπράξεων και πληρωμών, από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

Απάντηση