ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου στο κτίριο Λόγγου Τουρπάλη

 

Από το νέο έτος μπαίνει σε εφαρμογή ο σχεδιασμός του Δήμου Νάουσας για τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας για τους δημότες.

Εγκρίθηκε για χρηματοδότηση το έργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νάουσας» από το ΕΣΠΑ 2014-2020, προϋπολογισμού 112.320 Ευρώ. Το Κέντρο Κοινότητας είναι το σημείο επαφής των δημοτών για όλα τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου, το σημείο διασύνδεσης μεταξύ διαφόρων φορέων και υπηρεσιών. Εγκρίθηκαν επίσης για χρηματοδότηση από το ίδιο πρόγραμμα τα Έργα «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νάουσας» και «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 234.000 Ευρώ, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν τον Φεβρουάριο του 2017 και τα οποία θα προσφέρουν ανακούφιση στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε και αρχίζει να λειτουργεί πλήρως από την 1η Ιανουαρίου του 2017 η Πρόνοια. Το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου θα δέχεται αιτήσεις και δικαιολογητικά για την χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας των δημοτών του Δήμου Νάουσας (το γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Βέροιας πλέον δεν θα κάνει αποδεκτές τις αιτήσεις τους).   Ειδικότερα, οι πολίτες θα απευθύνονται για θέματα επιδομάτων βαριάς αναπηρίας, Βαριάς νοητικής υστέρησης, αναπηρίας όρασης, επιδόματος κίνησης, ομογενών, αιματολογικά, κωφαλαλίας, απροστάτευτων τέκνων, παραπληγίας δημοσίου και ανασφάλιστων παραπληγικών.

Για τα επιδόματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του κτιρίου Λόγγου Τουρπάλη (πρώην Πανεπιστήμιο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 π.μ έως 14:00 μ.μ. .

Tα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι : 2332024210, 2332052216 fax 2332024413

 

Απάντηση