ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά”

Και νέα ένταξη πρότασης για τη δημιουργία κοινωνικής δομής στο δήμο Αλεξάνδρειας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η υποβολή του φακέλου από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλεξάνδρειας, είναι η επόμενη μετά τη “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας”.

Συγκεκριμένα, η πράξη “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με παράρτημα Ρομά” εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας” του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας έχει ως στόχο να υποστηρίξει το Δήμο στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασής τους.

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημά του θα λειτουργούν ως συμπληρωματικές δομές του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας και θα εποπτεύονται από αυτό, ενώ θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλύονται στον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας:
Υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των ωφελούμενων πολιτών
Πληροφόρηση των πολιτών αναφορικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης και
Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες εντός των γεωγραφικών ορίων του κέντρου, όπως Δομές για ΑμεΑ, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί σταθμοί κ.α.
Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης όπως ΟΑΕΔ για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης και δράσεις απασχόλησης
Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.

%image_alt%

Επίσης, θα παρέχει υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων, όπως:
Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες,
Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους,
Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών,
Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη παιδιών ΑμεΑ, με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες
Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών σε συνεργασία με δομές σίτισης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, όπως και φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό (συσσίτια εκκλησίας ή εθελοντικών οργανώσεων, προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, ΕΟΧ κλπ)
Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού.
Ο αριθμός των ωφελούμενων ξεπερνά τις 300 οικογένειες, ενώ ο χρονικός ορίζοντας λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας είναι τουλάχιστον τριετής, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Επειδή στο Δήμο Αλεξάνδρειας λειτουργεί ήδη «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» αυτό παραμένει ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας, επιφορτισμένο να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών του.

Το διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί επί πενθήμερο με ωράριο απασχόλησης του προσωπικού 09:00 – 21:00 (δύο βάρδιες), ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα της δομής και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Η χρηματοδότηση της πράξης ανέρχεται στις 371.520 ευρώ και προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπεύθυνο για τη διαχείριση της πράξης είναι το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αλεξάνδρειας.

%image_alt%

 

Απάντηση