ΕΙΔΗΣΕΙΣΗΜΑΘΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας για την εταιρεία «Καρυπίδης ΑΒΕΕ»και εργαζόμενους σε αυτήν.

Για την εταιρεία «Καρυπίδης ΑΒΕΕ» (ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας)

Με αφορμή φήμες και άλλες πληροφορίες για τις εξελίξεις σε ότι αφορά στη μεταφορά δραστηριότητας της εταιρείας “ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” στην αλυσίδα S/M “MARKET IN”, το Υπουργείο Εργασίας σημειώνει τα παρακάτω:

Η καταβολή του έκτακτου βοηθήματος των 1000 € που θα δοθεί στους απλήρωτους εργαζόμενους της εταιρείας “ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” δεν εμπλέκεται σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ με τις οφειλές δεδουλευμένων αποδοχών και δεν περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε ρύθμιση για τα οφειλόμενα δεδουλευμένα, την πορεία εξόφλησης των οποίων θα ελέγξει το Υπουργείο μέσω των ελεγκτικών του μηχανισμών.

Το Υπουργείο παρεμβαίνει σε όποια διαδικασία μεταβίβασης επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ με την προϋπόθεση της διασφάλισης των θέσεων εργασίας και της διατήρησης των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων.

Κατά συνέπεια το Υπουργείο Εργασίας για να συναινέσει στην όποια συμφωνία, περιμένει να ακούσει το πλήρες σχέδιο από την πλευρά των ενδιαφερόμενων μερών, κατά το μέρος της διασφάλισης των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους.

Παράλληλα καλεί την εταιρεία “ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” να σεβαστεί επιτέλους τη νομιμότητα  και να μην εμπλέκει την επιδοματική πολιτική του Υπουργείου με τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους.

Επισημαίνεται ότι η όποια συμφωνία δεν απαλλάσσει την εταιρεία “ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.” από τις υποχρεώσεις της τόσο προς τον ΟΑΕΔ για τα επιδόματα επίσχεσης, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Απάντηση