ΗΜΑΘΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Κεντρική ομιλήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Greenland» η Ημαθιώτισα Λίνα Τουπεκτσή

Κεντρική ομιλήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Greenland» η Ημαθιώτισα Λίνα Τουπεκτσή

Καλεσμένη κεντρική ομιλήτρια του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας ERFC, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος ΕΝΙ CBMED «Greenland» με θέμα η «Κυκλική Οικονομία και οι πρωταγωνιστές του Διεθνούς Επιχειρείν» ήταν η γεωπόνος και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία κ. Λίνα Τουπεκτσή.

Το θέμα που ανέπτυξε η κα. Τουπεκτσή ήταν η «Κυκλική Οικονομία στον Πρωτογενή Τομέα. Το παράδειγμα της Ημαθίας» κάνοντας εξειδικευμένες προτάσεις λόγω της διαφορετικότητας των επιμέρους περιοχών του Νομού Ημαθίας

Η κυκλικότητα στη γεωργία είναι σημαντική γιατί διασφαλίζει την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων, ελαχιστοποιεί τα απόβλητα, δίνει έμφαση στη μείωση των απορριμμάτων και ενθαρρύνει την ανακύκλωση στο γεωργικό σύστημα.Οι πρακτικές κυκλικής γεωργίας συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και προωθούν ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα τροφίμων.

Στην Ημαθία θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν τεχνικές που θα ενίσχυαν την μετάβαση στο κυκλικό μοντέλο όπως:

1. Αγροδασοπονία

2. Αμειψισπορά

3. Κομποστοποίηση

4. Βιολογικές καλλιέργειες.

Για να εφαρμοσθούν οι παραπάνω πρακτικές της κυκλικότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη γνώσης και εκπαίδευσης στη βιώσιμη γεωργία. Η αντίσταση στην αλλαγή είναι επίσης ένα εμπόδιο για την υιοθέτηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών.

Η βελτίωση των συστημάτων πληροφοριών, η επένδυση σε υποδομές, η υποβοήθηση των διαδικασιών πιστοποίησης, η ενίσχυση των δεσμών με την αγορά και η ανάπτυξη υποστηρικτικών πλαισίων πολιτικής είναι μερικές μόνο από τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της περιορισμένης πρόσβασης στην αγορά.

Η συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών, φορέων του ιδιωτικού τομέα, οργανώσεων αγροτών και της κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας.

Τελικά η κυκλικότητα στη γεωργία δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά μια αναγκαιότητα για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού συστήματος στον πρωτογενή τομέα.

 

 

Απάντηση