ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ελλάδα: “Τέλος” τα παλαιά φορτηγά από τον Ιανουάριο του 2022!

Ελλάδα: “Τέλος” τα παλαιά φορτηγά από τον Ιανουάριο του 2022!

Ανάστατη είναι η αγορά των επαγγελματικών οχημάτων καθώς από τα τέλη Ιανουαρίου 2022 θα εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία σύμφωνα με την οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταβιβάσεις φορτηγών Euro 3 ή και παλαιότερων αλλά ο νέος ιδιοκτήτης απαγορεύεται να τα κυκλοφορήσει και θα πρέπει να τα αντικαταστήσει με οχήματα που πληρούν τουλάχιστον την οδηγία Euro 4!

Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά απαξιώνονται εντελώς τα παλαιά φορτηγά καθώς κανείς δεν θα θέλει να τα αποκτήσει αφού στην κυριολεξία δεν θα μπορεί να εργαστεί με αυτά αλλά θα πρέπει να δαπανήσει χρήματα για να τα αντικαταστήσει.

Μάλιστα το άρθρο 14 του 3887/2010 που αφορά τις μεταβιβάσεις αδειών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης και ειδικότερα η παράγραφος 3 ισχύει κανονικά και η μεταβατική περίοδος του 3887 λήγει στις 27/01/2022!

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο νόμο 3887/2010: «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις:

1.Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ως μεταβατική περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013.

2.Μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1, οι υφιστάμενες άδειες Φ.Δ.Χ. μετατρέπονται σε Άδειες Οδικών Μεταφορών.

3.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι άδειες Φ.Δ.Χ. που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους. Μετά την παρέλευση πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε περίπτωση μεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών τουλάχιστον EURO IV. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια.»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr πάνω από το 50% του στόλου των φορτηγών στην Ελλάδα πληροί την οδηγία ρύπων Euro 3 ή και παλιότερη οπότε η απαγόρευση κίνησης των μεταβιβαζόμενων οχημάτων  θα τα οδηγήσει σταδιακά στην απόσυρση ή στην εξαγωγή τους προς τρίτες χώρες.

Ωστόσο οι ιδιοκτήτες φορτηγών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των οχημάτων που δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν πιέζουν τα κυβερνητικά στελέχη είτε να δοθεί νέα παράταση είτε να δοθούν κίνητρα αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων με άλλα πιο σύγχρονα και πιο καθαρά.

Πάντως οι Ομοσπονδίες των ιδιοκτητών φορτηγών δεν κρύβουν την δυσανασχέτησή τους με την συγκεκριμένη εξέλιξη και όπως χαρακτηριστικά έχουν τονίσει και στο παρελθόν αποτελούν έναν κλάδο που δεν έχει επιδοτηθεί για την αντικατάσταση των οχημάτων τους τα οποία κοστίζουν πολλά χρήματα.

Εκατοντάδες χιλιάδες φορτηγά στα αζήτητα

Κυριολεκτικά στα αζήτητα αναμένεται να οδηγηθούν εκατοντάδες χιλιάδες φορτηγά με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας καθώς θα απαγορεύεται η μεταβίβασή τους και δεν θα έχουν καμία απολύτως αξία με αποτέλεσμα η απόσυρση ή η εξαγωγή να αποτελούν μονόδρομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr στην Ελλάδα τα επαγγελματικά οχήματα έως 3,5 τόνους που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 3 ή και παλαιότερες ανέρχονται σε 620.809 φορτηγά! Από αυτά τα 215.402 (23,4%) πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 0, τα 52.693 (5,7%) είναι Euro 1, τα 142.193 (15,4%) είναι Euro 2 και τα 210.521 οχήματα πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 3 (22,8%).

Στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία φορτηγών που αφορά οχήματα από 3,5 έως και 8 τόνους έχουμε πάνω από 77.800 οχήματα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 3 ή και παλαιότερες. Ειδικότερα τα 25.194 (28%) πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 0, τα 7.469 (8,3%) είναι Euro 1, τα 20.853 (23,2%) είναι Euro 2 και τα 24.356 (27,1%) οχήματα πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 3.

Τέλος στα φορτηγά άνω των 8 τόνων τα δεδομένα είναι χειρότερα καθώς τα οχήματα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 3 ή και παλαιότερες κυμαίνονται σε πάνω από 108.000 οχήματα!

Από αυτά τα 30.666 (22,7%) πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 0, τα 5.076 (3,7%) είναι Euro 1, τα 36.158 (26,7%) είναι Euro 2 και τα 36.571 οχήματα (27%) πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 3.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr οι ιδιοκτήτες φορτηγών προτιμούσαν την απόκτηση κάποιου οχήματος Euro 3 καθώς δεν φέρουν το νέο έξυπνο ταχογράφο αλλά το παλαιό σύστημα του ταχογράφου οπότε και η «επέμβαση» σε αυτόν ήταν πιο εύκολη.

Άλλωστε είναι γνωστό πως οι Αρχές μπορούν ακόμη και εν κινήσει να αντλήσουν τα δεδομένα από την τελευταία γενιά των έξυπνων ταχογράφων και βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα παραποιήσει κάποιος…

H Απόφαση

Ξεκάθαρη είναι η απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στην παράταση της μεταβατικ΄ςη περιόδου λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ αλλά και τις μεταβιβάσεις ΦΔΧ μετά την 27 Ιανουαρίου 2022.

Όπως επισημαίνεται στην Απόφαση: «Σας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 60 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) τροποποιήθηκε η περίπτωση γ’ της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α’ 174) ως προς το ανώτατο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να λειτουργούν οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (ΙΜΕ) του άρθρου 3 ν. 383/1976 (Α’ 182). Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι ΙΜΕ που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (30/9/2010) μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή τη μορφή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3887/2010, δηλαδή έως και τις 27 Ιανουαρίου 2024.

Εντός αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι ΙΜΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό τους στις άλλες μορφές μεταφορικής επιχείρησης του άρθρου 2 παρ. 7 ν.3887/2010 (φυσικά πρόσωπα ή εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής). Η ισχύς των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και των κοινοτικών αδειών που έχουν εκδοθεί σε ΙΜΕ λήγει εκ του νόμου στις 27 Ιανουαρίου 2024.

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και οι κοινοτικές άδειες που εκδίδονται εφεξής στο όνομα ΙΜΕ δεν μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος πέραν της 27ης Ιανουαρίου 2024.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 και 1 ν. 3887/2010, όπως ισχύει, σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (30/9/2010), ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομική αιτία.»

 

 

Απάντηση