ΕΙΔΗΣΕΙΣΕΛΛΑΔΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ για δημάρχους – περιφερειάρχες Πέντε χρόνια πάλι η θητεία – Στις 8 Οκτωβρίου 2023 οι κάλπες

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ για δημάρχους – περιφερειάρχες Πέντε χρόνια πάλι η θητεία – Στις 8 Οκτωβρίου 2023 οι κάλπες

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον
υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα το
σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών
με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών». Το σχέδιο νόμου, το οποίο
αποσκοπεί στη θέσπιση ενός πλήρους, συστηματικού και αποτελεσματικού νομικού
πλαισίου, θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή και εν συνεχεία στην Ολομέλεια με
βάση τον σχετικό προγραμματισμό της Βουλής. Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται η αποτελεσματική ρύθμιση θεμάτων που
σχετίζονται με την υποβολή υποψηφιότητας, την ψηφοφορία και την ανάδειξη αρχών
κατά τη διεξαγωγή εκλογών δημοτικών και
περιφερειακών Αρχών, με την επαναφορά
και διασφάλιση της κυβερνησιμότητας
στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας και την κατάργηση της λεγόμενης
«απλής αναλογικής» που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία είχε καταστροφικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζονται η αποκατάσταση της
εύρυθμης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η εκπλήρωση της αποστολής
της προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Οι βασικές αλλαγές, που προωθούνται,
συνοψίζονται στα εξής:
●Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου
2023 θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η
οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2024.
● Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται σε ποσοστό 43% συν μία ψήφο.
● Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής
δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το
οποίο είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των
μελών του οικείου συμβουλίου και ευθυγραμμισμένο με το ισχύον όριο στις εθνικές
εκλογές.
● Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των
εκλογών.
● Προβλέπεται η εκλογή συμβουλίων ή
προέδρων δημοτικών κοινοτήτων σε όλη
την επικράτεια χωρίς εξαίρεση, μία ρύθμιση
που ανταποκρίνεται σε σχετικά αιτήματα
των τοπικών κοινωνιών. Ειδικότερα για τις
κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και 300 κατοίκους κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει
πάνω από έναν υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς,
ανεξαρτήτως συνδυασμού, από τον πρώτο
γύρο.
● Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται
μόνο μέσω συνδυασμών και με δήλωση που
υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr,
κατ’ επιλογή του υποψηφίου με το πατρώνυμο ή το μητρώνυμό του.
● Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η
Αυγούστου του έτους των εκλογών για την
κατάρτιση και τη δήλωση των συνδυασμών
και η 10η Σεπτεμβρίου για την ανακήρυξη
αυτών από το αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να
υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και οι υποψήφιοι να είναι εγκαίρως
γνωστοί στο εκλογικό σώμα.
● Ο αριθμός των μελών των Δημοτικών και
Περιφερειακών Συμβουλίων καθώς και
των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων
καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες. Προβλέπεται λελογισμένη μείωση του αριθμού των μελών τους
με στόχο τον εξορθολογισμό χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ. Σημειώνεται, δε, ότι μετά τη
δημόσια διαβούλευση, αφουγκραζόμενοι
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, επήλθαν
στοχευμένες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δήμος που αποτελείται από περισσότερες από έξι δημοτικές ενότητες και έχει
πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους δικαιούται αυξημένο αριθμό μελών
Δημοτικού Συμβουλίου.
● Εξορθολογίζεται και συστηματικοποιείται
το πλαίσιο κωλυμάτων εκλογιμότητας και
ασυμβιβάστων, λαμβανομένων υπόψη και
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
● Επαναδιατυπώνονται με σαφήνεια και
πληρότητα δικονομικές διατάξεις που αφορούν στην εκδίκαση διαφορών που σχετίζονται με τις εκλογές ΟΤΑ.
● Για τη διεξαγωγή των εκλογών δημοτικών
και περιφερειακών Αρχών λαμβάνεται υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής.
● Τέλος και, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα
ισχύοντα, ο εκλεγμένος περιφερειάρχης,
κατά τη διάρκεια της θητείας του, τελεί σε
αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
δήλωσε: «Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να άρει και να διορθώσει τις στρεβλές συνθήκες που προκάλεσε ο νόμος της απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησε την πλειονότητα των δημοτικών Αρχών σε καθεστώς
ακυβερνησίας». Ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας δήλωσε με τη
σειρά του ότι «πρόκειται για μια θεσμική τομή
στην Αυτοδιοίκηση, ένα νομοσχέδιο καθαρά
αναπτυξιακής μορφής. Καταργούμε την α λα
καρτ απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ».

 

Απάντηση