ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τα 8 δικαιώματα των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται

Τα 8 δικαιώματα των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται

Οκτώ σημεία-SOS που αφορούν στα δικαιώματά τους έναντι των εργοδοτών τους, τους κράτους και άλλων συναλλασσομένων τους, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα όσοι μισθωτοί απασχολούνται σε επιχειρήσεις που πλήττονται εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τα όσα επισημαίνει ο φοροτεχνικός – λογιστής κ. Ευάγγελος Αμπελιώτης, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν διέκοψαν τη λειτουργία τους αλλά πλήττονται κι αυτές από την κρίση του κορωνοϊού:

1) Δεν έχουν υποχρέωση να παρέχουν την εργασία τους για όλο το διάστημα κατά το οποίο έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας τους.

2) Εντός του Απριλίου θα λάβουν στους λογαριασμούς τους αποζημίωση 800 ευρώ για διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών συνεχόμενα. Το ποσό της αποζημίωσης είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

3) Εφόσον διαμένουν σε κύρια κατοικία μισθωμένη δικαιούνται να καταβάλουν τα ενοίκια των μηνών Μαρτίου και Απριλίου μειωμένα κατά 40%.

4) Για την είσπραξη της αποζημίωσης των 800 ευρώ, κάθε εργαζόμενος – μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του επιχειρηματία -εργοδότη του για την αναστολή της σύμβασής του – πρέπει να υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://supportemployees.yeka.gr/ υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οφείλει να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης του εργοδότη, τα πλήρη στοιχεία του και τον αριθμό ΙΒΑΝ ενός τραπεζικού λογαριασμού του, για την πίστωση της αποζημίωσης των 800 ευρώ. Εφόσον ο εργαζόμενος διαμένει σε μισθωμένη κύρια κατοικία θα πρέπει να δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση και τα στοιχεία του εκμισθωτή του ακινήτου που διαμένει και του ενοικίου που πληρώνει για να τύχει και αυτός την μείωση κατά 40% του ενοικίου για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

5) Οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και, με το πέρας των 45 ημερών, αν δεν παραταθεί το χρονικό διάστημα στήριξης θα επανέλθουν στις συμβάσεις εργασίας που είχαν πριν την.

6) Όταν απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες που είτε έχει ανασταλεί η δραστηριότητά τους είτε ανήκουν απλώς στους πληττόμενους κλάδους επιλέγουν τον έναν εξ αυτών και γίνονται δικαιούχοι της αποζημίωσης των 800 ευρώ.

7) Οι άδειες άνευ αποδοχών που τυχόν έχουν λάβει αίρονται αυτοδικαίως και οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε αναστολή συμβάσεων από τις 28-3-2020 και μετά, λαμβάνοντας την αποζημίωση των 800 ευρώ.

8) Προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής μέχρι 31-8-2020 της πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση οι προθεσμίες καταβολής των οποίων λήγουν στις 10 Απριλίου ή μέχρι τις 30 Απριλίου. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν οι οφειλές αυτές καταβληθούν εμπρόθεσμα, (μέχρι 10-4-2020 οι οφειλές Μαρτίου και μέχρι 30-4-2020 οι οφειλές Απριλίου).

πηγή

 

 

Comment here