ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑΥΓΕΙΑΣ

Οδηγίες ΕΙΔΙΚΑ για υλοποίηση της άυλης συνταγογράφησης

Οδηγίες ΕΙΔΙΚΑ για υλοποίηση της άυλης συνταγογράφησης

Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες οι πολίτες που εγγράφηκαν στην πλατφόρμα ehealth.gov.gr έχουν ξεπεράσει τις 140.000.

Την ίδια στιγμή, τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι συνταγές που εκδίδονται άυλα φτάνουν ήδη το 10% της συνολικής ημερήσιας συνταγογράφησης.

Προς διευκόλυνση των πολιτών, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ για την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης.

Στις οδηγίες, που επισυνάπτονται πιο κάτω, αναφέρεται πως εφόσον ο πολίτης επιλέξετε την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνει τα στοιχεία της συνταγής που συνταγογράφησε ο ιατρός, μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που έχει ή θα δηλώσει και όχι σε μορφή φυσικού εντύπου (τυπωμένης συνταγής).

Όταν θα επισκεφθεί τον φαρμακοποιό για να εκτελέσει την ηλεκτρονική συνταγή, δε θα απαιτείται να προσκομίσει το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού με την υπογραφή και τη σφραγίδα του.

Απάντηση