ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Επιστολή διαμαρτυρίας αγροτών προς τον Πρωθυπουργό,με κοινοποίηση στους βουλευτές Πέλλας,Ημαθίας και Κοζάνης.

Επιστολή διαμαρτυρίας αγροτών προς τον Πρωθυπουργό,με κοινοποίηση στους βουλευτές Πέλλας,Ημαθίας και Κοζάνης.

Σύνδεσμος Εκπροσώπησης                              Προς: Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Αγροτικών Συνεταιρισμών                                       κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Νομού Πέλλας
Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων                              Κοινοποιούμενη και προς:
Δενδροκαλλιεργητών                                Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων
Κεντροδυτικής                                                       Μακεδονίας κ. Μάκη Βορίδη

Τους βουλευτές Ν. Πέλλας
Ν. Ημαθίας
Ν. Κοζάνης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

-Περί αποζημιώσεων δενδροκαλλιεργειών Γιαννιτσά 08-12-2019
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή, εμείς, ο Σύλλογος Εκπροσώπησης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Νομού Πέλλας και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
Δενδροκαλλιεργητών Κεντροδυτικής Μακεδονίας, θα θέλαμε με όλο το σεβασμό,
να σας ενημερώσουμε σχετικά με το μείζον θέμα των αποζημιώσεων των
δενδροκαλλιεργειών, το οποίο χρήζει άμεσης διευθέτησης.
Ο τομέας της δενδροκαλλιέργειας, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα κατά -το οδεύον
προς λήξη- έτος του 2019. Ο Ν. Πέλλας, ο Ν. Ημαθίας και ο Ν. Κοζάνης τους
οποίους εκπροσωπούμε με την παρούσα επιστολή, αποτελούν τους τρείς κατεξοχήν
πιο παραγωγικούς νομούς της Ελλάδος, όσον αφορά τις δενδροκαλλιέργειες
ροδακίνων-νεκταρινίων, καθώς αριθμούν συνολικά πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες
(800.000) στέμματα δενδρώδης καλλιέργειας.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω δενδροκαλλιεργήσιμων εκτάσεων είναι η ύπαρξη ενός
κύκλου εργασιών που στο σύνολο του ξεπερνάει τα οκτακόσια εκατομμύρια
(800.000.000) ευρώ ανά έτος, με τα 500.000.000 να προέρχονται από το
μεταποιημένο ροδάκινο, ενώ τα 300.000.000 από νεκταρίνια-ροδάκινα. Τα μεγέθη
αυτά αποδεικνύουν δίχως άλλο, ότι η δυναμική των τριών νομών είναι μη
αμφισβητήσιμη.
Παρά ταύτα όμως, τα τελευταία χρόνια, αλλά και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
έτους (2019), αντιμετωπίσαμε δύο καίρια προβλήματα που επηρέασαν τον τομέα της
δεντροκαλλιέργειας και της αγροτικής παραγωγής. Το ρωσικό εμπάργκο και τα
έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.
Η επιβολή του ρωσικού εμπάργκο, επέφερε τα εξής δυσάρεστα αποτελέσματα:
α) απότομη μείωση των τιμών των νωπών προϊόντων,
β) μείωση της ζήτησης και υπαξία των παραγόμενων προϊόντων
γ) έντονη καθίζηση της εξαγωγικής δύναμης των τριών κατεξοχήν αγροτικών νομών
της Ελλάδος (Πέλλας, Ημαθίας, Κοζάνης).
Παράλληλα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τις καλλιέργειες, είχαν ως
αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παραχθέντων προϊόντων και τις έντονες πιέσεις
μεταβολής των τιμών προς τα κάτω.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το μέγεθος της παραγωγής
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και παράλληλα το κόστος της καλλιέργειας είναι πλέον
δυσβάσταχτο (λόγω των συνεχώς αυξανόμενων εξόδων όπως του πετρελαίου, των
φαρμάκων-λιπασμάτων και των ημερομισθίων), καθιστούν αυτή τη στιγμή τη
δενδροκαλλιέργεια μη βιώσιμη.
Αρκεί να σας αναφέρουμε ότι, κατά το έτος 2019 στο μεν νεκταρίνι-ροδάκινο το
κόστος παραγωγής ανήλθε στα 0.25 λεπτά ανά κιλό, ενώ στο επιτραπέζιο ροδάκινο
(χνουδωτό) το κόστος παραγωγής ανήλθε στα 0.22 λεπτά ανά κιλό. Παράλληλα όμως
η τιμή πώλησης στο νεκταρίνι-ροδάκινο ανήλθε στα 0.27 λεπτά ανά κιλό ενώ στο
επιτραπέζιο ροδάκινο (χνουδωτό) ανήλθε στα 0.22 λεπτά ανά κιλό!
Τα ανωτέρω στοιχεία, εμείς ως συλλογικά ενεργούντα νομικά πρόσωπα, τα
γνωστοποιήσαμε σε όλους τους υπεύθυνους φορείς καθώς και στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη. Μετά από εποικοδομητικές
συναντήσεις λάβαμε διαβεβαιώσεις σχετικά με την χορήγηση αποζημιώσεων
απώλειας εισοδήματος μέσω «de minimis», που θα αφορούν τόσο το νεκταρίνιροδάκινο όσο και το επιτραπέζιο ροδάκινο (χνουδωτό). Πληροφορίες όμως των
τελευταίων ημερών, οι οποίες μας έγιναν γνωστές, κάνουν λόγο για σαφή διαχωρισμό
του προϊόντος, ήτοι πρόθεση να χορηγηθούν αποζημιώσεις μόνο στο επιτραπέζιο
ροδάκινο (χνουδωτό).
Θα θέλαμε ως εκ τούτου, να σας ενημερώσουμε ότι ένας τυχόν τέτοιος
διαχωρισμός είναι κατεξοχήν λανθασμένος, καθώς τόσο το μεν νεκταρίνιροδάκινο όσο και το δε επιτραπέζιο ροδάκινο, αποτελούν στο σύνολό τους μία
κατηγορία προϊόντος.
Κατά το πρόσφατο παρελθόν, το έτος 2015, χορηγήθηκαν πρώτη φορά
αποζημιώσεις απώλειας εισοδήματος «de minimis» τόσο στο νεκταρίνι-ροδάκινο,
όσο και στα επιτραπέζιο ροδάκινο λόγω του ρωσικού εμπάργκο, που κατά τη γνώμη
μας ήταν μια σωστή απόφαση. Αντιθέτως κατά τα έτη 2017 και 2018, χορηγήθηκαν
αποζημιώσεις «de mininis» για να καλύψουν, όχι τις ζημιές από την απώλεια
εισοδήματος, αλλά τις ζημίες από τις βροχοπτώσεις, κάτι που όφειλε να καλύψει ο
ασφαλιστικός φορέας ΕΛΓΑ. Υφίστατο λοιπόν μια έμμεση κάλυψη των ζημιών που
υπέστησαν οι παραγωγοί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τη μορφή του «de
minimis». Αυτή η ενέργεια κατά την άποψη μας δεν ήταν δίκαιη.
Κατόπιν τούτων, αιτούμαστε με όλο το σεβασμό:
α) Δίκαιη χορήγηση αποζημιώσεων «de minimis» δίχως κανένα διαχωρισμό
προϊόντων βάσει των δηλώσεων ΟΣΔΕ.
β) Επίσπευση των διαδικασιών και άμεση χορήγηση των αποζημιώσεων έως την
31/12/2019.
γ) Πρόβλεψη για μελλοντικές νομοθετικές ενέργειες που θα επιλύσουν τα καίρια
προβλήματα της δεντροκαλλιέργειας όπως επί παραδείγματι: τη χυμοποίηση, την
αναδιάρθρωση καλλιεργειών και τις αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
δ) Πρόβλεψη για άμεσες διπλωματικές ενέργειες προς την κατεύθυνση επίλυσης του
εμπάργκο, με οδηγό την πρόσφατη εμπορική συμφωνία Ελλάδος-Κίνας που
αφορούσε ελληνικά προϊόντα.
Τα παραπάνω αιτήματα μας δεν είναι παράλογα. Αντιθέτως είναι εύλογα και
δίκαια αποσκοπώντας στη δίκαιη ενίσχυση των δενδροκαλλιεργητών που από τις δύο
ολέθριες αυτές αιτίες έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές και μη, ζημιές. Μέσω των
δίκαια χορηγηθέντων αποζημιώσεων που θα αποδοθούν στους ροδακινοπαραγωγούς,
θα επέλθει άμεση στήριξη των φυσικών προσώπων αλλά και ταυτόχρονη ενίσχυση
της αγοράς των τοπικών κοινωνιών. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι σε περίπτωση
που δεν λάβουν χώρα όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιηθούν τα
αιτήματα μας, αυτό θα ισοδυναμεί με νάρκη στα θεμέλια της δενδροκαλλιέργειας
στους νομούς που εκπροσωπούμε.
Κάθε αγρότης γνωρίζει ότι η παραγωγή και η συγκομιδή των προϊόντων του, δεν
διαρκεί μία μέρα. Είναι μια επίπονη και μακροχρόνια διαδικασία που
επαναλαμβάνεται επί σειρά μηνών και παρά τις αντιξοότητες, ο ίδιος συνεχίζει
ακόμη να καλλιεργεί. Εμείς από την πλευρά μας, ως συλλογικά όργανα βοηθάμε
καθημερινά τον καλλιεργητή να αντιμετωπίσει τις δύσκολες εποχές που διανύουμε.
Κοιτάμε στα μάτια στα φυσικά μας πρόσωπα και τους ευχαριστούμε που παράγουν.
Δεν είμαστε επαίτες, και δεν έχουμε ουδεμία πρόθεση αδικαιολόγητης
αντιπαράθεσης. Αντιθέτως ευελπιστούμε σε άμεση συνάντηση τόσο κατ’ ιδίαν με
εσάς, όσο και με τον αρμόδιο Υπουργό, με σκοπό την εποικοδομητική συζήτηση για
την επίλυση των καίριων προβλημάτων στον τομέα των δενδροκαλλιεργειών ώστε να
μην αντιμετωπίσουμε και το επόμενο έτος τα ίδια προβλήματα.
Οδηγός μας είναι πάντοτε η συλλογικότητα, ο διάλογος και οι δημοκρατικές
διαδικασίες. Μέσω αυτών διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τις
οικογένειες μας. Διότι ως καλλιεργητές, μαχόμαστε καθημερινά για την γη που θα
παραδώσουμε στα παιδία μας.
Μετά ιδιαίτερης τιμής και εκτίμησης,
Σύνδεσμος Εκπροσώπησης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Νομού Πέλλας
Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δενδροκαλλιεργητών
Κεντροδυτικής Μακεδονίας

 

Απάντηση