ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΛΛΑΔΑΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η νομοθεσία για τους εργάτες γης και η περίοδος συλλογής που έρχεται

Η νομοθεσία για τους εργάτες γης και η περίοδος συλλογής που έρχεται
Έγραφα σε προηγούµενο άρθρο µου: «…Κανείς δεν λέει ότι η εργασία στα χωράφια είναι η πιο εύκολη. Σπάνιες όµως περιπτώσεις να µείνει εργάτης γης απλήρωτος. Τα δεδοµένα που έχουµε (γνωστά χρόνια τώρα) είναι τα κάτωθι:

Του Γιώργου Παπαδημητρίου

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων
Νομού Καρδίτσας)

-Οι περισσότεροι άνεργοι στη χώρα είναι Έλληνες καθώς είναι ζόρι το χωράφι, ή «σιγά µην πάει το δικό µου το παιδί να δουλέψει στα χωράφια» κλπ.

-Σπάνια περίπτωση να βρεις αλλοδαπό άνεργο. ∆εν αναφέροµαι σε λαθροµετανάστη ή νόµιµο µετανάστη, αλλά σε όλους γενικώς τους αλλοδαπούς καθώς δεν απαξιώνουν την δουλειά προκειµένου να βγάλουν και βγάζουν καλά µεροκάµατα.

-Στους εργαζόµενους λαθροµετανάστες, δεν µπορούν να µπουν εργόσηµα καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ). Άρα, παρότι πληρώνονται, δεν µπορούν να εµφανιστούν έξοδα αφού δεν µπορούν να αγοραστούν εργόσηµα.

-Οι νόµιµοι παραµένοντες στη χώρα, όπως και οι ηµεδαποί που εργάζονται, δεν δέχονται να τους κολληθούν εργόσηµα διότι «αδερφέ θα έρθω να δουλέψω αλλά δεν θα µου βάλεις εργόσηµο γιατί θα χάσω τα επιδόµατα».

-Ο παραγωγός, µπροστά στην πιθανότητα να καεί η παραγωγή του στο χωράφι, πληρώνει όποιον αποφασίζει να πάει να δουλέψει, εν γνώση του ότι δεν θα έχει παραστατικό δαπάνης για τα χρήµατα που θα τους πληρώσει.

-Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο κάθε παραγωγός ψάχνει να βρει ανθρώπους (πολλοί από τους οποίους δεν ξέρουν καν που πέφτουν τα χωράφια του) οι οποίοι θα δεχθούν να τους βάλει εργόσηµα ο παραγωγός, ο οποίος πληρώνει ξανά το 10% της εργοδοτικής εισφοράς. Ο δε εργάτης για να τον «εξυπηρετήσει», θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση να µην µπουν πολλά εργόσηµα και χαθούν τυχόν επιδόµατα.

Και τελικά, οι µόνοι που λαµβάνουν τα επιδόµατα πάσης µορφής είναι όσοι συνήθως δεν δικαιούνται ούτε ένα ευρώ, µόνο και µόνο επειδή τα δεδουλευµένα τους χρήµατα δεν φαίνονται πουθενά στις φορολογικές τους δηλώσεις…».

 

Κάθε καλοκαίρι τα προβλήµατα αντί να µειωθούν, αυξάνονται. Αυξάνονται διότι, όλο και περισσότεροι ηµεδαποί και αλλοδαποί, προσπαθούν να εισπράξουν περισσότερα επιδόµατα από αυτά που εισέπραξαν τον προηγούµενο χρόνο. Όλο και περισσότεροι συγκρίνουν τα επιδόµατα που εισέπραξαν, µε τα επιδόµατα που εισέπραξαν οµοεθνείς τους, γείτονες τους, συγγενείς τους.

Για να µπορέσουν να τα εισπράξουν, φροντίζουν να διατηρούν χαµηλά δηλωθέντα εισοδήµατα. Πως γίνεται αυτό; Να θυµηθούµε την περίπτωση της Ηµαθίας (αν δεν κάνω λάθος), όπου ζητούνταν 400 άτοµα εργατικό προσωπικό και από τους ενδιαφερόµενους, οι 397 ήταν αλλοδαποί και µόλις 3 Έλληνες;

Υπάρχουν πάµπολλες περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι εργαζόµενοι ζητούν από τους αγρότες / κτηνοτρόφους / παραγωγούς να απασχοληθούν χωρίς να µπουν εργόσηµα. Γνωρίζουν βέβαια πολύ καλά ότι οι παραγωγοί δεν µπορούν να αφήσουν την παραγωγή τους στο χωράφι και αναγκαστικά θα τους απασχολήσουν. Αυτό λέγεται εκβιασµός διότι, ο παραγωγός πρώτα τον ενδιαφέρει να συλλέξει την παραγωγή του και µετά θ’ αρχίσει να ψάχνει να βρει και να βάλει εργόσηµα. Και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται.

Ποιος είναι υπεύθυνος για το χάλι αυτό; Μα φυσικά, κάποιοι τυχάρπαστοι που έχουν καταντήσει την Ελλάδα χώρα επιδοµάτων. Που έχουν εξισώσει τους πραγµατικά έχοντες ανάγκη, τους πραγµατικούς και µακροχρόνια άνεργους, µε τους λωποδύτες και τους κλέφτες επιδοµάτων που, και δουλεύουν µαύρα και εισπράττουν επιδόµατα που δεν δικαιούνται. Αντί να επιδοτήσουν την εργασία, επιδοτούν την ανεργία.

∆εν είναι άµοιροι ευθυνών και οι αγρότες για την κατάσταση αυτή, αφού επιτρέπουν να διαµορφώνονται τέτοιες καταστάσεις. Είναι όµως οι έχοντες τη µικρότερη ευθύνη αφού, όπως αναφέρω πιο πάνω, µε την παραγωγή τους να απαιτεί άµεση συγκοµιδή δεν έχουν και πολλά περιθώρια να προχωρήσουν σε καταγγελίες, αφού αν τελικά δε συλλεχθεί, δεν θα λάβουν και καµία αποζηµίωση.

Και σ’ όλα αυτά, έχουµε και του υπέρτατους κριτές (είχαµε, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η κωµωδία αυτή) του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίοι στέλνουν στα χωράφια τους Επιθεωρητές Εργασίας να ελέγξουν αν οι εργάτες γης είναι γραµµένοι σε υποβληθέντα χειρόγραφο πίνακα προσωπικού. Μέχρι στιγµής έχουν επιβληθεί ελάχιστα πρόστιµα είτε λόγω έλλειψης προσωπικού, είτε επειδή κάποιοι Επιθεωρητές έχουν καταλάβει την ηλίθια αυτή διάταξη και δεν βγάζουν προσωπικό για έλεγχο.

Κύριοι Υπουργοί Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης: Πόσα πρόστιµα πρέπει να πέσουν ακόµη, µέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι πρέπει να καταργήσετε αυτή την ηλίθια υποχρέωση; Πλησιάζει ο καιρός της συλλογής, µην επιτρέψετε για µία ακόµη χρονιά να ζει ο κόσµος µε το άγχος επιβολής προστίµων.

Νωπά και ευαλλοίωτα
Όλοι οι παραγωγοί νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων, φροντίστε να βάλετε καλά στο µυαλό σας τούτο: κάθε φορά που πουλάτε κάτι, εντός 10 – 15 ηµερών θα πρέπει να προσκοµίσετε τα τιµολόγια σε όποιον αναλάβει να τα αναρτήσει στην πλατφόρµα. Από 01.10.19 ξεκινά η υποχρέωση ανάρτησης και η επιβολή των προστίµων.

Απάντηση